Our webpage
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Pablo Moyano b09da7be61 Update integrity 9 månader sedan
css Webp the backgrounds 2 år sedan
fonts Add files by Gilson 2 år sedan
icons ALLLLLLLL 2 år sedan
img Up quality 2 år sedan
js Webp the backgrounds 2 år sedan
README.md Populate README 2 år sedan
android-chrome-192x192.png Add favicon stuff 1 år sedan
android-chrome-512x512.png Add favicon stuff 1 år sedan
apple-touch-icon.png Add favicon stuff 1 år sedan
browserconfig.xml Add favicon stuff 1 år sedan
favicon-16x16.png Add favicon stuff 1 år sedan
favicon-32x32.png Add favicon stuff 1 år sedan
favicon.ico Add favicon stuff 1 år sedan
index.html Update integrity 9 månader sedan
mstile-150x150.png Add favicon stuff 1 år sedan
safari-pinned-tab.svg Add favicon stuff 1 år sedan
site.webmanifest Add favicon stuff 1 år sedan

README.md

This is our modern webpage!