Our webpage
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

9 satır
250 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<browserconfig>
<msapplication>
<tile>
<square150x150logo src="/mstile-150x150.png?v=2"/>
<TileColor>#da532c</TileColor>
</tile>
</msapplication>
</browserconfig>