Our webpage
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

9 regels
250 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<browserconfig>
<msapplication>
<tile>
<square150x150logo src="/mstile-150x150.png?v=2"/>
<TileColor>#da532c</TileColor>
</tile>
</msapplication>
</browserconfig>